VII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „SERCEM MALOWANE”