DZIECI Z UKRAINY PRZEBYWAŁY W LEGNICY

Na zaproszenie Oddziału Miejskiego TPD przez 10 dni przebywała w Legnicy 15-osobowa grupa dzieci z partnerskiego miasta Drohobycza na Ukrainie. W skład grupy wchodziły dwa zespoły – taneczny „Kalinowy Kwiat” złożony z dzieci ukraińskiej Szkoły Podstawowej nr 2 i zespół wokalny z Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polsko-Drohobyckiego „Odrodzenie” ze Szkoły Podstawowej nr 15. Okazją do zaproszenie były jubileuszowe obchody 70-lecia TPD w Legnicy i Dzień Dziecka, a dzieci z Ukrainy, które mają już wakacje, skorzystały z 10-dniowego pobytu,k który dofinansował Urząd Miasta w Legnicy. Zaproszeni goście widzieli Legnicę, odbyli wiele spotkań, m.in. w siedzibie Zarządu Oddziału Miejskiego TPD, w Ośrodku „Kibice Razem”, Pogotowiu Opiekuńczym, MCK-u, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Drohobycza, z Towarzystwem Miłośników Legnicy. Brali udział w festynach z okazji Dnia Dziecka, organizowanym przez TPD i Szkołę Podstawową nr 9, Caritas oraz w Biegu Papieskim. Wielkie wrażenie zrobiło na nich wejście na wieżę widokową Zamku Piastowskiego.

W Dniu Dziecka – goście zostali zaproszenie na spotkanie z Prezydentem Miasta Tadeuszem Krzakowskim. Dzieci z Drohobycza przyjął również w Jeleniej Górze prezes Zarządu Dolnośląskiego, a jednocześnie prezes Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze Ryszard Wach, oprowadzając młodych drohobyczan po Jeleniej Górze.

Niezapomnianym będzie też pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym MORION w Karpaczu oraz kąpiel w aquaparku Sandra SPA, zwiedzanie kościoła Wang, Muzeum Zabawek. Wielką atrakcją dzięki MPK w Legnicy był objazd dookoła Legnicy, począwszy od Huty Miedzi, przez osiedla Kopernik i Piekary nad Jezioro Kunickie.

Goście z Drohobycza zachwyceni tez byli bazyliką w Legnickim Polu. Wzięli udział w ludowych strojach i procesji Bożego Ciała.

Legniczanie młodsi i starsi z wielkim aplauzem przyjmowali występy drohobyckich artystów, a zwłaszcza pieśni patriotyczne „Polskie Kwiaty”, kraj rodzinny czy tańce ukraińskie nie tylko na koncercie jubileuszowym, ale na festynach, w szkołach i podczas licznych spotkań. Urzekł ich również legnicki park a zwłaszcza palmiarnia.

TPD od 2004 roku utrzymuje przyjacielskie kontakty z dziećmi z Drohobycza, a zwłaszcza w dwóch ostatnich latach jest to wyraz solidarności z Ukrainą.

Goszczenie jest możliwe dzięki Urzędowi Miasta, a także w poprzednich latach także Fundacji KGHM „Polska Miedź”.