FUNDACJA KGHM POLSKA MIEDŹ OTRZYMAŁA SPECJALNĄ ODZNAKĘ PRZYJACIEL DZIECKA ZA POMOC LEGNICKIEMU ODDZIAŁOWI TPD

W dniu 30 maja br. obchdzony był jubileusz 70-lecia działalności TPD w Legnicy i subregionie. Był to dzień Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które w Legnicy i na Dolnym Śląsku działa 70 lat. Legnicki Oddział TPD jest największym w kraju, skupia 2755 społecznych działaczy (w tym 500 młodzieżowych wolontariuszy) w 139 kołach PrzyjaciółDzieci, działających głównie w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kilku zakładach w przypadku kół działających na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w środowiskach rodziców. TPD udziela pomocy 3500 podopiecznym w całym subregionie w formie przydziału paczek żywnościowych, ze szkolnymi przyborami, organizacji letniego i zimowego wypoczynku, a także rozwoju zainteresowań, promocji zdrowego stylu życia, organizacji czasu wolnego i ochrony praw dziecka.

Jako organizacja charytatywna działa dzięki sponsorom, darczyńcom i wolontariuszom. Od kulkudziesięciu lat działalność TPD była i jest wspierana przez KGHM „Polska Miedź”, a następnie przez powstałą Fundacjię KGHM Polska Miedź. Są to dotacje na paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka, na organizację Paraolimpiady, kolonii letnich w tym dla dizeci z partnerskiego miasta Legnicy – Drohobycza na Ukrainie. Kilkaset dzieci pokrzywdzonych przez los może cieszyć się dzięki tej pomocy.

Podczas głównej uroczystości 30.05. i w Dniu Dziecka 1 i 2 czerwca – dzięki wsparciu Fundacji rozdano 500 paczek ze słodyczami dla dzieci z najuboższych rodzin.

W dowód wdzięczności za wieloletnią pomoc Zarząd Główny TPD w Warszawie przyznał KGHM Polska Miedź SA specjalną odznakę „Przyjaciel Dziecka”, a Zarząd Dolnośląski TPD odznakę „Przyjaciel Dziecka” prezesowi Herbertowi Wirthowi. Zarząd Oddziału TPD w Legnicy przyznał Fundacji KGHM Polska Miedź pamiątkowy medal 95-lecia TPD w Polsce i 70-lecia TPD na Dolnym Śląsku.

Wyróżnienie odebrał w imieniu Zarządu KHGM dyrektor naczelny centrali KGHM Polska Miedź, a jednocześnie prezes Fundacji Marek Bestrzyński.

Pan Prezes wraz z dyrektorem biura Fundacji przekazali na ręce prezesa Kazimierza Pleśniaka list gratulacyjny z okazji 70-lecia TPD prezesa Zarządu Herberta Wirtha oraz miedzianą statuetkę, a także firmowe słodycze dla dzieci występujących w koncercie jubileuszowym dedykowanym przyjaciołom dzieci „Razem dla Przyjaciół Dzieci”, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej OSiR z udziałem ponad 1000 osób i zespołów tanecznych. Warto dodać, że Fundacja KGHM Polska Miedź była wyróżniona przez TPD statuetkami „Pomocna Dłoń” i „Superpomocna Dłoń”.