PREZES LEGNICKIEGO TPD ODWIEDZIŁ KOLONISTÓW W DARŁOWIE

W dniach 27-28 lipca prezes Kazimierz Pleśniak odwiedził uczestników II trnusu kolonii w Darłowie, która odbywa się w ramach Akcji Letniej TPD. Zapoznał się z warunkami przebywania dzieci, opowiedział o historii 70-lecia TPD w Legnicy, grupa kolonistów przeprowadziła wywiad z prezesem TPD. Kolonia pod kierownictwem wieloletniej działaczki społecznej i pedagoga Aliny Tarnawskiej była wizytowana przez oddział zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, gdzie została pozytywnie oceniona przez wizytatora.