IV KRAJOWY ZJAZD TPD

W dniach 12-13.06.2015 w Warszawie obradował IV Krajowy Zjazd TPD. Delegatami z Legnicy byli Zdzisława Newelska i Kazimierz Pleśniak. Zjazd zatwierdzał zmian w statusie TPD m.in. w sprawach członkostwa TPD, którymi mogą być również uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, koła TPD które nie mają osobowości prawnej nie muszą powoływać Komisji Rewizyjnej koła.

W uchwale zjazdu znalazł się złożony przez Kazimierza Pleśniaka wniosek o możliwości przyjmowania imion znanych i zasłużonych działaczy na rzecz dzieci przez Oddział TPD wszystkich szczebli. Z okazji Zjazdu p. Janina Stasiak – działaczka TPD została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W skład Zarządu Głównego TPD został po raz trzeci wybrany prezes Kazimierz Pleśniak.