VIII REGIONALNY PRZEGLĄD MŁODYCH KOLEKCJONERÓW I HOBBYSTÓW