W LEGNICY SPOTKAJĄ SIĘ LAUREACI STATUETKI „NADE WSZYSTKO DZIECKO”