MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA TPD 2015. PRZYZNANO TYTUŁ SUPERWOLONTARIUSZA

1 grudnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zwodowej w Legnicy odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza organizowane przez Oddział Okręgowy i Miejski TPD w Legnicy. Głównym punktem tej uroczystości była dekoracja Sztandaru Oddziału TPD w Legnicy niedawno ustanowionego przez Rząd RP Medalem  PRIMUS in AGENDA („Pierwszy w działaniu”) przyznanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za aktywną działalność społeczną na rzecz dzieci i rodziny oraz aktywizację zawodową młodych.

40 młodych wolontariuszy TPD głownie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Legnicy, Lubina i powiatu legnickiego wyróżniono medalem TPD: Pomocna Dłoń i dyplomem uznania.

Po raz pierwszy przyznano tytuł i statuetkę Superwolontariusza TPD. Otrzymał go uczeń Zespołu Szkól Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy – Paweł Dziopa, niegdyś aktywny uczestnik akcji letnich TPD, wybrany przez delegatów na członka Komisji Rewizyjnej TPD, mieszkaniec Kunic.

Doceniono też dorosłych działaczy i przyjaciół TPD. Odznaki ”Przyjaciel Dziecka” z rąk prezesa Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD – Ryszarda Wacha otrzymali: Kristof Spaeth z firmy Eisberg, Jerzy Stefaniak – z-ca Kanclerza PWSZ, ks. Roman Raczak – duszpasterz chorych, Maria Kowalkowska – przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy. Medale 70-lecia TPD w Legnicy otrzymali: Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, Jerzy Jan  Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz wykładowca i opiekun studenckiego koła Przyjaciół Dzieci dr Beata Skwarek.

Zebrani wysłuchali dwóch prelekcji na temat idei wolontariatu ks. Artura Treli.

Uroczystość nieprzypadkowo odbyła się w siedzibie PWSZ, gdyż od 3 lat działa tam największe studenckie Koło Przyjaciół Dzieci, a kadra naukowa angażuje się w  organizację konferencji naukowych o historii TPD, popularyzacji  praw dziecka i przygotowuje publikacje o TPD. Okolicznościowy list gratulacyjny i życzenia z okazji Dnia Wolontariusza przesłała Elżbieta Rafalska Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej .