OBRADOWAŁA SPOŁECZNA RADA PROGRAMOWO-DORADCZA LEGNICA ODDZIAŁU TPD