AKCJA LETNIA 2016 – ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KOLONIE TPD