DLA PRZEWODNICZĄCYCH: PÓŁROCZNE NARADY SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWE

Szanowni Przewodniczący kół Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego i Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zgodnie z tradycją organizuje półroczne narady instruktażowo-szkoleniowe dla Przewodniczących kół Przyjaciół Dzieci, podczas których omawiane będą m.in. zbliżające się przedsięwzięcia programowe. Dla Państwa wygody, spotkania organizowane będą również na terenie powiatów.

Terminarz spotkań

Oddział Miejski TPD w Legnicy, przedszkola i koła w szkołach podstawowych
23.02.2016 r., godz. 13:00, biuro Oddziału Miejskiego TPD, al. Orła Białego 2

Oddział Miejski TPD w Legnicy, koła w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych i inne
25.02.2016 r., godz. 14:00, biuro Oddziału Miejskiego TPD, al. Orła Białego 2

Oddział Powiatowy TPD w Legnicy
29.02.2016 r., godz. 14:00, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański 1

Oddział Powiatowy TPD w Polkowicach + Głogów
1.03.2016 r., godz. 14:00, Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Oddział Powiatowy TPD w Złotoryi
2.03.2016 r., godz. 14:00, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi

Oddział Powiatowy TPD w Lubinie
3.03.2016 r., godz. 14:00, Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie

Oddział Powiatowy TPD w Jaworze
7.03.2016 r., godz. 14:00, Starostwo Powiatowe w Jaworze