POWOŁANO MIEJSKĄ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ WOLONTARIATU TPD