KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA „SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Okręgowy Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy mają zaszczyt zaprosić Państwa na KONFERENCJĘ NAUKOWO-METODYCZNĄ „Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi” organizowaną 20 maja 2016 r., godz. 10.00 w PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, sala A36/E1.

Konferencja dofinansowana została ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź i odbędzie się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.


fundacja_kghm_polska_miedz_logo urzad_marszalkowski_wojewodztwa_dolnoslaskiego

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest położenie nacisku na rolę wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych, ukazania metod pracy w zapobieganiu tym zaburzeniom oraz form stosowanej terapii. Mocnym akcentem będzie wykorzystanie sztuki (arteterapii) w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, której jednym z zadań jest wyzwolenie twórczości i uaktywnienie zdolności oraz talentów.

Konferencję kierujemy do szerokiego grona odbiorców w środowisku lokalnym, w tym nauczycieli wszystkich szczebli szkół, pedagogów, psychologów, wychowawców, terapeutów, wykładowców, studentów i wolontariuszy, którzy na co dzień pracują lub zamierzają rozpocząć pracę z dziećmi i młodzieżą.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in. prof. dr Harald Gruber z Alanus University ECArTE z Niemiec, dr hab. Wita Szulc, dr Mirosława Furmanowska, dr Edyta Rola-Marcinowska, dr Małgorzata Siemież, dr Anita Stefańska, dr Jerzy Herberger.

Dla uczestników konferencji przewidziano warsztaty „ARTETERAPIA DLA WSZYSTKICH I DLA KAŻDEGO”. Ich celem będzie ukazanie istotnej roli arteterapii w rozwoju osobowości i budzeniu potencjału twórczego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Udział w spotkaniach grupowych pozwoli uczestnikom poznać założenia i możliwości wykorzystania muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii oraz sztuki i teatru w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Komitet organizacyjny konferencji: dr hab. Wita Szulc – przewodnicząca, dr Beata Skwarek – sekretarz, dr Jan Wojtaś – członek, mgr Dariusz Czaja – członek.

Z G Ł O S Z E N I E

Liczba osób uczestniczących w warsztatach jest ograniczona: w przewidywanych pięciu grupach może wziąć udział łącznie od 75 do 90 osób (liczba uczestników w jednej grupie może wynosić od 15 do 18 osób).

Udział w konferencji oraz warsztatach jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo. Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram spotkania oraz kartę uczestnictwa, z prośbą o odesłanie zgłoszenia na wskazany w formularzu adres e-mail.

Uwaga: zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 2016 r. w formie elektronicznej przyjmuje dr Beata Skwarek mail: bskwarek@wp.pl

lub listownie na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5a