LIST DO DZIECI Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA