XIV PLENER PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W LEGNICKIM POLU