AKCJA LETNIA TPD 2016 – ZEBRANIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW