NASZYM CELEM DOBRO DZIECKA. TPD PODSUMUJE DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2015/2016

Uroczyste podsumowanie działalności TPD w okręgu legnickim w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się 22 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy przy ul. Mickiewicza 3. W programie między innymi wręczenie odznaczeń i wyróżnień, podsumowanie konkursu na najaktywniejsze koło Przyjaciół Dzieci, wręczenie pucharów i nagród. W części artystycznej w wykonaniu zespołu „Mażoretek z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, śpiewaczki operowej Magdaleny Marchewki i solistów z MCK, zwiedzanie wystawy fotograficznej „Nasze działania w roku szkolnym 2015/2016” oraz forma medialna „Przeżyjmy to jeszcze raz”.

Najważniejszymi wyróżnieniami Oddziału TPD w Legnicy w 2015/2016 roku są:
– Odznaka „Pionier Legnicy” przyznana przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Legnicy „Pro Legnicy”
– Odznaczenie Sztandaru Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Legnicy odznaką „PRIMUS IN AGENDO” przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za szczególne działania i zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej i rodziny
– III miejsce w Plebiscycie „Pożyteczni 2016” Gazety Wrocławskiej na najlepszą organizację pożytku publicznego na Dolnym Śląsku
– wyróżnienie Urzędu Marszałkowskiego w V edycji konkursu „zDolne NGO 2016” dla najlepszej organizacji pozarządowej na Dolnym Śląsku działającej w dziedzinie kultury.