DLA PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ: NARADY SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWE 2016