LEGNICKIE TPD LAUREATEM TYTUŁU „LODOŁAMACZE 2016”

Okręgowy Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy został laureatem konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie i otrzymał tytuł oraz statuetkę „Lodołamacze 2016” w kategorii instytucja. Delegacja z prezesem Kazimierzem Pleśniakiem uczestniczyła w uroczystej gali w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 5 września.

W kategorii instytucja I miejsce i tytuł Lodołamacza 2016 kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Alicji Chybickiej przyznała Oddziałowi TPD w Legnicy z równoczesną nominacją do finału konkursu na szczeblu ogólnopolskim, który odbędzie się 29 września br. w Warszawie.

Tytuł Lodołamacza przyznano TPD za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. Jak czytamy w dyplomie nadania szczególnego wyróżnienia „Zdaniem Kapituły działalność Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.”

Dziękując za wyróżnienie prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy podkreślił, że w Legnicy panuje szczególnie sprzyjający klimat i troska o osoby niepełnosprawne, pokrzywdzone przez los, zwłaszcza ze strony Urzędu Miasta w Legnicy, Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz Kurii Biskupiej. Również powiaty istniejące na obszarze dawnego województwa legnickiego podejmują wiele inicjatyw na rzecz łagodzenia skutków niepełnosprawności.

W legnickim Oddziale TPD działa 12 kół specjalnych przy wszystkich ośrodkach szkolno-wychowawczych, domu dziecka, szkołach integracyjnych oraz środowiskowych kołach samopomocy rodziców. Takie przedsięwzięcia jak Paraolimpiada, Plener Plastyczny Osób Niepełnosprawnych, Przeglądy Twórczości Artystycznej „Sercem malowane” czy wycieczki „Szlakiem św. Jana Pawła II” są organizowane od 2003 r. Oddział zatrudnia obecnie 6 osób niepełnosprawnych.

W uroczystości wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP prof. dr hab. Alicja Chybicka, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, biskup świdnicki prof. dr hab. Ignacy Dec oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miasta w Legnicy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu i Opolu oraz pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Fragment uzasadnienia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego o zasięgu ogólnopolskim, z czego legnicki oddział jest największym w kraju. Działa w szkołach, placówkach oświatowych, wyższych uczelniach i zakładach pracy. Jest organizacją charytatywną niosącą pomoc dzieciom i ich rodzinom. TPD działa na rzecz dzieci potrzebujących, pochodzących z rodzin patologicznych, niepełnosprawnych i niewydolnych wychowawczo. TPD chroni i promuje prawa dzieci. Funkcjonowanie organizacji jest możliwe dzięki społecznej działalności jej członków oraz z pozyskanych darowizn, pracy wolontariuszy i organizowanych akcji społecznych.

Pracodawca od wielu lat podejmuje działania związane z aktywowaniem środowiska osób z niepełnosprawnościami na wielu płaszczyznach. Począwszy od wdrożenia programów stażowych do utworzenia czterech stałych etatów (z programu PFRON) zwiększa doświadczenie i szanse odnalezienia się na rynku pracy, a jednocześnie daje przykład funkcjonowania struktury organizacyjnej w trzecim sektorze i tym samym podnosi poziom świadomości społecznej zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, także wśród innych pracodawców. Jeden z członków TPD zasila także szeregi społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Legnicy, która inicjuje i rekomenduje działania związane ze środowiskiem wśród społeczności lokalnej. Legnickie TPD podejmuje wiele porozumień partnerskich, np. z kołem terenowym Polskiego Związku Głuchych, mających na celu zwiększenie zakresu działalności rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. TPD otrzymało od Diecezji Legnickiej tytuł „Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych”. Przejawia się to również poprzez współpracę w uczestnictwie w corocznych pielgrzymkach do Krzeszowa oraz organizacji wycieczek krajoznawczo-integracyjnych „Szlakiem św. Jana Pawła II”. TPD otrzymało honorową odznakę Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Pierwszy w działaniu” za aktywizację osób, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Przy organizacji przedsięwzięć programowych legnickie TPD szczególną uwagę zwraca na dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami: Legnicka Paraolimpiada TPD zrzeszająca blisko 500 sportowców z całego regionu, plenery plastyczne, Przegląd Twórczości Artystycznej „Sercem Malowane”, integracyjna zabawa mikołajkowa i wigilia TPD to przedsięwzięcia na stałe wpisane w kulturalny kalendarz miasta. Swoją wrażliwość pokazują także młodzieżowi wolontariusze TPD, którzy chętnie angażują się w pomoc swoich niepełnosprawnych kolegów. Legnickie TPD zauważa i docenia wszelkie instytucje oraz zakłady pracy, które dzięki przekazywanym darowiznom pozwalają organizacji działać szerzej na rzecz osób niepełnosprawnych.

lodolamacze_2016_dyplom

ZOBACZ ZDJĘCIA