NA ZAMKU KRÓLEWSKIM WRĘCZONO TPD MEDAL „LODOŁAMACZY”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy jest laureatem tegorocznego plebiscytu „Lodołamacze 2016” na szczeblu dolnośląskim i automatycznie został nominowany do udziału w ogólnopolskim konkursie. 29 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się XI Gala Finału Konkursu Ogólnopolskiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „Lodołamacze 2016”. W kategorii instytucja za działalność na rzecz pomocy osobom a zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym legnicki Oddział TPD zajął trzecie miejsce w kraju i zdobył brązowy medal. Na konkurs napłynęło 460 wniosków. Tegorocznej edycji patronowała Pierwsza Dama RP pani Agata Kornhauser-Duda. W uroczystości uczestniczyła trzyoosobowa delegacja TPD z prezesem Kazimierzem Pleśniakiem na czele.

Tytuł Lodołamacza przyznano TPD za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. Zdaniem Kapituły działalność Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. W legnickim Oddziale TPD działa 12 kół specjalnych przy wszystkich ośrodkach szkolno-wychowawczych, domu dziecka, szkołach integracyjnych oraz środowiskowych kołach samopomocy rodziców. Takie przedsięwzięcia jak Paraolimpiada, Plener Plastyczny Osób Niepełnosprawnych, Przeglądy Twórczości Artystycznej „Sercem malowane” czy wycieczki „Szlakiem św. Jana Pawła II” są organizowane od 2003 r. TPD zatrudnia również osoby niepełnosprawne dzięki dofinansowaniu PFRON.

lodolamacze_zamek_prezydentowa001 lodolamacze_zamek_prezydentowa002 lodolamacze_zamek_prezydentowa003