WOLONTARIUSZE ZBIERALI W WEEKEND ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

W weekend 23-24 września w legnickich dyskontach „Biedronka” odbyła się zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”. W akcję zaangażowali się legniccy młodzieżowi Wolontariusze TPD. Dzięki życzliwości mieszkańców udało się zebrać 1,6 tony żywności, które będą przekazane w formie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin. Ogromną pomocą wykazał się przewodniczący Młodzieżowej Rady Wolontariatu TPD w Legnicy Paweł Dziopa. Dziękujemy Wolontariuszom z Zespołu Szkół Integracyjnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 4, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Dziękujemy za pomoc również Pogotowiu Opiekuńczemu, paniom Beacie Kartowicz, Monice Galla, Barbarze Czeszejko oraz panu Arturowi Wirze. Projekt z ramienia TPD koordynowała pani Aleksandra Bury.