DO LEGNICY PRZYJEDZIE CZŁONEK RODZINY ZAŁOŻYCIELA RTPD

Zarząd Towarzystwa Przyajciół Dzieci w Legnicy zaprasza wszystkich chętnych, a w szczególności członków i sympatyków TPD na konferencję z udziałem prof. Tomasza Arciszewskiego juniora, wnuka Tomasza Arciszewskiego, założyciela i wybitnego działacza Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które dało początek dzisiejszemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Spotkanie odbędzie się 28 października 2016 r. o godz. 11:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy przy ul. Mickiewicza 3. Podczas konferencji zostanie zaprezentowana działalność TPD ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego, a prof. Arciszewski wygłosi wykład pt. „Edukacja sukcesu kluczem do przyszłości”.

Tomasz Arciszewski – professor emeritus George Mason University, Fairfax, Virginia USA. Twórca i propagator nowego modelu kształcenia inżynierów, nawiązującego m.in. do tradycji renesansu i Teorii Inteligencji Sukcesu, naukowiec, autorytet w dziedzinie Inżynierii Wynalazczości, lider w wielu projektach naukowo-badawczych (prace finansowane m.in. przez National Science Fundation i National Aeronautic Science Agency w USA) i autor/współautor ponad 160 publikacji, aktywny i kreatywny członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (ASCE), założyciel i wieloletni dyrektor ASCE Global Center of Excellence in Computing. Profesor Arciszewski posiada bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne i projektowe na uczelniach Polski, Szwajcarii, Nigerii i USA. Jest on również wynalazcą z patentami w Polsce, USA i Kanadzie. Często podróżuje po świecie z wykładami i odwiedził 24 kraje w Afryce, Ameryce, Azji i Europie.

tomasz_arciszewskiTomasz Arciszewski to żyjący w latach 1877 – 1955 polski działacz socjalistyczny, polityk Polskiej Partii Socjalistycznej. Jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS. Minister w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej oraz rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. Poseł na Sejm od 1919 do 1935. Lider podziemnej PPS–WRN. Premier RP na uchodźstwie w latach 1944–1947.
W historii zaznaczył się jako działacz społeczny, któremu los dzieci nie był obojętny. Był współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym RTPD (Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci), które w 1949 r. jednocząc się z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (ChTPD) przybrało współczesną nazwę naszej organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD). O podstawowych założeniach ideowych RTPD T. Arciszewski napisał: „Pracując wśród dzieci robotniczych, dążymy do wychowania ich na świadomych, twórczych członków przyszłego społeczeństwa, urabiamy w nich poczucie solidarności robotniczej, poszanowanie pracy, umiłowanie wolności i gotowości do poświęcenia swych sił dla dobra kraju i klasy robotniczej. W okresie międzywojennym był związany z Ośrodkiem w Helenowie – placówką opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci wymagających ratunku i pomocy. Wspierał jego działalność pozyskując środki finansowe oraz uczestnicząc w tworzeniu koncepcji wychowawczej.