TURNIEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O WOLONTARIACIE – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA

Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ROKIEM WOLONATARIATU w szkołach. Jednym z wydarzeń organizowanych z tej okazji będzie TURNIEJ LEGNICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, w których działają Koła Przyjaciół Dzieci, a tym samym wolontariat. Turniej odbędzie się 17 listopada 2016 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy przy ulicy Jordana 17 od godz. 12.00. Turniej zostanie przeprowadzony, gdy zgłoszone zostaną co najmniej 3 reprezentacje szkół. W wypadku zgłoszenia większej ilości niż 5 reprezentacji turniej odbędzie się w 2 edycjach. Uroczyste wręczenie trofeów i nagród zwycięzcom odbędzie się podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w I dekadzie grudnia br.

Do udziału w turnieju zapraszamy piętnastoosobowe reprezentacje uczniów – wolontariuszy i członków TPD oraz do 2 opiekunów. Ponadto może wziąć udział do 10 uczniów-kibiców.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2016 r. w Oddziale Miejskim TPD w Legnicy (e-mail: tpd.legnica@wp.pl, tel. 76 724 51 09). Po zgłoszeniu przekażemy materiały lub źródła, z których będzie można skorzystać przygotowując się do Turnieju. Konkurencje turniejowe będą oceniane przez 3-5osobowe jury.

Oto konkurencje:

  1. Zaprezentowanie się Koła Przyjaciół Dzieci z przedstawieniem działań wolontariatu (czas prezentacji: maksymalnie 5 min.; ocena 0-5 pkt. każdy członek jury).
  2. Piosenka ułożona wg własnego pomysłu na znaną melodię w wykonaniu całego zespołu lub jego części (ocena 0-5 pkt. każdy członek jury).
  3. Quiz wiedzy (3 pytania; starują 3 osoby, które mogą się naradzać) o wolontariacie (Legnicka Młodzieżowa Rada Wolontariatu TPD, najnowsze przepisy o wolontariacie, akcje legnickiego TPD, w których biorą udział wolontariusze ( za każdą odpowiedź 0-3 pkt.)
  4. Przedstawienie najaktywniejszego wolontariusza szkoły (Koła), np. laureata Konkursu 8 Wspaniałych, medalu „Pomocna dłoń” (rekomendowana forma: wywiad, prezentacja, pokaz trofeów, dyplomów, zdjęć itp.) (czas do 5 min.).
  5. Rozsypanka – ułożenie hasła związanego z wolontariatem (3 min.; I miejsce – 5 pkt. II, – 4 pkt., III – 3 pkt. itd.).
  6. Konkurs wiedzy o życiu i działalności największej wolontariuszki świata – św. matce Teresie z Kalkuty (startują 3 osoby, które mogą się naradzać, za każdą odpowiedź 0-3 pkt.).
  7. Wykonanie w formie SERCA – wyróżnienia, które zostanie przekazane najofiarniejszym sponsorom w Roku Wolontariatu (elementy można przygotować wcześniej) z napisem „SERCE WDZIĘCZNOSCI dla PRZYJACIÓŁ LEGNICKICH DZIECI”
  8. Przygotowanie paczki z darami dla najbardziej potrzebującego pomocy dziecka/rodziny.
  9. Przygotowanie LOGO WOLONTARIATU związanego z TPD.