WIECZÓR PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II I ŚW. MATCE TERESIE Z KALKUTY