Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Wszystkim nauczycielom i pedagogom oraz pracownikom oświaty, a szczególnie naszym działaczom składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzymy Państwu, aby Wasza praca była nieustającą pasją i wyzwaniem, niech trud w nią włożony przynosi wspaniałe owoce, przysparza Wam szacunku, a uczniów i wychowanków inspiruje za przykład i zachęca do ciągłego rozwoju.

Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego
i Okręgowego TPD w Legnicy
Kazimierz Pleśniak