DZIAŁACZE TPD Z DOLNEGO ŚLĄSKA OBRADOWALI W LEGNICY

W dniach 4-5 XI br. w Legnicy odbyło się III Dolnośląskie Forum Kół Przyjaciół Dzieci. Wzięło w nim udział blisko 100 uczestników – działaczy TPD z całego Dolnego Śląska z okręgów TPD: Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych i Wrocław. Prezentowano działalność Kół Przyjaciół Dzieci różnych typów oraz na bazie doświadczeń okręgu legnickiego TPD – który jest największym i najprężniej działającym na Dolnym Śląsku i w całym kraju – rozpowszechniano tę działalność. Wypracowano wnioski w zakresie innowacyjności działalności TPD na zbliżające się stulecie tej Organizacji.

Uczestnicy Forum brali udział w spotkaniach w 20 Kołach Przyjaciół Dzieci najaktywniejszych w miastach: Legnica, Lubin, Złotoryja, Chojnów oraz Legnickim Polu i Niedźwiedzicach.

W czasie Forum odznaczono – Młodzieżowe Centrum Kultury, dr Tadeusza Samborskiego, Grzegorza Żądło i Izabelę Jokiel – Medalem dr Henryka Jordana, a Grzegorza Szczepaniaka z Legnickiego Centrum Kultury – Odznaką „Przyjaciel Dziecka”.

W spotkaniu wzięli udział również goście: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, dr Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wiesław Kołak – Prezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie, Ryszard Wach – Prezes Zarządu Dolnośląskiego TPD, prezydent Tadeusz Krzakowski, Janina Mazur – starosta legnicki oraz wiceprezydenci : Legnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry.

Podczas Forum Marek Michalak, który jest Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu ogłosił, że Kapituła decyzją z dnia 29.10 br. przyznała Order Uśmiechu prezesowi TPD w Legnicy – Kazimierzowi Pleśniakowi – wieloletniemu działaczowi społecznemu na rzecz dzieci i młodzieży. Wręczenie obrzędowe tego słonecznego medalu odbędzie się w I kwartale 2017 roku.

Po oficjalnej części Forum przedstawiciele delegatów odwiedzili placówki w Legnicy i okręgu legnickim, w których działają koła Przyjaciół Dzieci: Szkołę Podstawową nr 1, 4, 10 i 18, Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Budowlanych, Gimnazjum nr 5, V Liceum Ogólnokształcące, Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy, Szkołę Podstawową nr 8 i 12 w Lubinie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi oraz Jaworze, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Szkołę Podstawową w Niedźwiedzicach, Ośrodek KIBICE RAZEM, Miejskie Przedszkole nr 14 w Legnicy, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz Szkołę Podstawową nr 4 w Chojnowie.

umwd_logookis_logo

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

ZOBACZ ZDJĘCIA

wizyta delegatów w Szkole Podstawowej nr 8 w Lubinie
– wizyta delegatów w Ośrodku KIBICE RAZEM w Legnicy
– wizyta delegatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy
wizyta delegatów w Gimnazjum nr 5 w Legnicy
 wizyta delegatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie
wizyta delegatów w Zespole Szkół w Legnickim Polu
 wizyta delegatów w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy
 wizyta delegatów w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach
 wizyta delegatów w Szkole Podstawowej nr 12 w Lubinie