KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ I STROIK BOŻONARODZENIOWY

Konkurs  na szopkę bożonarodzeniową skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat oraz grup (np. świetlica, koło, Warsztaty Terapii Zajęciowej, grupy dzieci, przedszkola). Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska i kraju. Konkurs trwa do 7 grudnia 2016 r. Technika wykonania prac jest dowolna, ich podstawa nie może przekraczać około 60 cm. Przy ocenie preferowane będą szopki, w których figurki będą wykonane własnoręcznie. 

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając:
imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę wykonującego. W przypadku zbiorowego kierowania prac konkursowych prosimy o przeprowadzenie wstępnych eliminacji na szczeblu szkolnym i przesłanie najciekawszych prac.

Prace oceniane będą w grupach wiekowych 5-7 lat, 8-11, 12-15 , powyżej 16 lat. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. Nagrodzonych zostanie około 50 prac atrakcyjnymi nagrodami, w tym m. in. tablet, aparat fotograficzny, wydawnictwa, zegarek na rękę itp.

Liczymy na pomysłowość, kreatywność i wenę twórczą. Stroik świąteczny może być wykonany z dowolnych materiałów (doradzamy użycie sztucznych gałązek lub trwałych naturalnych gałązek świerkowych, które mają większą żywotność).

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat.