MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA. KAZIMIERZ PLEŚNIAK W DEBACIE WROCŁAWSKIEJ TELEWIZJI

Z okazji przypadającego 20.11.2016 r. Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka Kazimierz Pleśniak jako członek Zarządu Głównego TPD został zaproszony do udzielenia okolicznościowego wywiadu przez Telewizję ECHO24 we Wrocławiu, podczas którego przedstawił cele i zadania TPD, zapowiedź obchodów 100-lecia TPD oraz działalność organizacji na rzecz ochrony praw dziecka i rolę w tym zakresie społecznych rzeczników praw dziecka TPD.