JUBILEUSZ 100-LECIA TPD W POLSCE – ODEZWA PREZESA KOŁAKA

Przedstawiamy skan odezwy, którą do wszystkich działaczy i przyjaciół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wystosował prezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie pan Wiesław Kołak.

PRZECZYTAJ