PLENER PLASTYCZNY W PROCHOWICACH

10 maja w Prochowicach odbył się Plener Plastyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością przy współpracy Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu pod patronatem Burmistrz Gminy i Miasta. Na terenie urokliwego parku przy zabytkowym zamku spotkali się reprezentanci 12 placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami: z Filii DPS „Magnolia” z Głogowa, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” w Legnicy, DPS dla dzieci w Legnicy, WTZ „Caritas” w Legnicy, WTZ im. Andrzeja Krakowskiego w Legnicy, Szkoły Podstawowej w Prochowicach, WTZ w Legnickim Polu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Bartoszowie, Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy, Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie i Gimnazjum w Prochowicach.

GRAND PRIX zdobył Maciej Zieliński (DPS „Magnolia” z Głogowa).

Puchar Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice dla najaktywniejszego zespołu: Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie
Nagroda – Wyróżnienie specjalne Prezydenta Miasta Legnicy: Paweł Michalczuk (WTZ im. A. Krakowskiego w Legnicy)
Nagroda – Wyróżnienie specjalne Starosty Legnickiego: Agnieszka Warzyńska (WTZ w Legnickim Polu)
Nagroda – Wyróżnienie specjalne Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy: Damian Freche (SOSW w Złotoryi)
Nagroda – Wyróżnienie specjalne Wójta Gminy Legnickie Pole: Agnieszka Płaskoń (WTZ w Legnickim Polu)
Nagroda – Wyróżnienie specjalne Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy: Weronika Baden (SOSW w Złotoryi)

plener2017

ZOBACZ ZDJĘCIA