MIEJSKA MŁODZIEŻOWA RADA WOLONTARIATU TPD Z NOWĄ KADENCJĄ

Pod koniec miesiąca przedstawiciele wolontariuszy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych spotkali się w biurze Oddziału, aby omówić zadania na nowy rok szkolny 2017/2018. Młodzież dyskutowała o podejmowaniu nowych inicjatyw, a także możliwościach realizacji sprawdzonych przedsięwzięć. Wybrano także skład Zarządu Miejskiej Młodzieżowej Rady Wolontariatu TPD.

Przewodniczący
Małgorzata Łupina

Zastępca Przewodniczącego:
Dalia Koch

Sekretarz/ Zastępca Przewodniczącego:
Maciej Stafiej

Rzecznik
Julia Helicka