PODSUMOWANIE KONKURSU CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ 2017