JUBILEUSZ LEGNICKIEJ PLACÓWKI KRUS

15.01.2018 r. odbyły się uroczystości związane z XXV-leciem placówki KRUS w Legnicy i oddaniem biura KRUS po modernizacji. W uroczystości uczestniczył Adam Sekściński, prezes Zarządu KRUS jednocześnie prezes Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie. W podziękowaniu za wieloletnią pomoc i współprace oraz dofinansowanie udziału w koloniach i zimowiskach dzieci rolników z Dolnego Śląska – uczestniczył w uroczystości prezes Zarządu Oddziału Okręgowego i Miejskiego TPD w Legnicy Kazimierz Pleśniak, który wręczył w imieniu Zarządu Głównego TPD – prezesowi Adamowi Sekścińskiemu odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Wieloletni kierownik placówki KRUS w Legnicy Józef Dzbanuszek otrzymał list gratulacyjny TPD i statuetkę „Przyjaciel legnickiego Oddziału TPD”. Legnicki KRUS od wielu lat udziela pomocy TPD w organizacji konkursów plastycznych o bezpieczeństwie na wsi i organizacji wycieczek.