XVI PLENER PLASTYCZNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W LEGNICKIM POLU

Już po raz szesnasty 9 maja 2018 r. legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował Plener Plastyczny TPD dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który dotychczas odbył się m.in. w Muchowie, na zamku w Grodźcu, w Niedźwiedzicach i Prochowicach – tym razem dzięki życzliwości Zespołu Szkół w Legnickim Polu gościł w tej znanej ze swojej historii i zabytków oraz pięknych krajobrazów miejscowości. Ponad 80 niepełnosprawnych z Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Legnickiego Pola, „Razem naj” z Jawora oraz im. Andrzeja Krakowskiego i Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, Domów Pomocy Społecznej w Legnicy, Legnickim Polu i „Magnolia” w Głogowie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie rozwijało swoje uzdolnienia twórcze i artystyczne. Plener miał charakter konkursowy. W skład jury weszli: Janina Stasiak (krytyk i historyk sztuki), Jolanta Ubysz (nauczyciel plastyki w ZS w Legnickim Polu) oraz Artur Dychowicz z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu. Przyznano 31 nagrody i wyróżnień autorom najciekawszych prac, które były prezentowane podczas wystawy poplenerowej.

Pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali obecni na uroczystym podsumowaniu pleneru Wójt Gminy Legnickie Pole – Pan Henryk Babuśka, zastępca dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – Pani Bogusława Kulińska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Legnickim Polu – Leszek Śliwak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Pani Anna Piątek-Olszuk, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – Pan Dariusz Wojtkowiak oraz Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy – Pan Kazimierz Pleśniak i Prezes Oddziału Powiatowego TPD w Legnicy i zarazem dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu – Pani Dorota Anklewicz-Siczek. Uczestnicy pleneru zwiedzili Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu oraz bazylikę p.w. św. Jadwigi Śląskiej i Podwyższenia Krzyża Świętego, był także czas na wspólne zabawy, pokazy artystyczne i posiłek.