XVI PLENER PLASTYCZNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W LEGNICKIM POLU