XX LAT LEGNICKIEJ STATUETKI TPD – DO LAUREATÓW STATUETEK TPD „NADE WSZYSTKO DZIECKO”

Zapraszamy Wszystkich Laureatów Statuetki TPD „Nade Wszystko Dziecko” z lat 1998-2018 na Jubileuszowe Spotkanie w formie obrad V Forum „Jak pomóc dzieciom”, które odbędzie się w dniu 26.05.2018 r. o godz. 11:00 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Legnicy, ul. Lotnicza 26. Zgłoszenia do 21.05.2018, tel. 76 7245109, e-mail: tpd.legnica@wp.pl

 

Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD

Kazimierz Pleśniak

Przewodniczący Kapituły Statuetki TPD

Nade Wszystko Dziecko