XX LAT LEGNICKIEJ STATUETKI TPD – DO LAUREATÓW STATUETEK TPD „NADE WSZYSTKO DZIECKO”