AKCJA LETNIA TPD 2018 – WYJAZDY (INFORMACJE DLA RODZICÓW) ORAZ ZEBRANIA