PODSUMOWANO DZIAŁALNOŚĆ TPD LEGNICA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018