KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI – PUNKTACJA, STAN NA WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018

Oddział Miejski TPD Legnica

I Przedszkola     

I          Koło Przyjaciół Dzieci przy Niepublicznym Przedszkolu Piastów w Legnicy – 14 pkt.

II        Koło Przyjaciół Dzieci przy Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Skrzatka” w Legnicy – 13 pkt.

III       Koło Przyjaciół Dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Legnicy – 10 pkt.

            Koło Przyjaciół Dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 4 w Legnicy – 10 pkt.

IV       Koło Przyjaciół Dzieci przy Miejskim Przedszkolu Specjalnym nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy – 6 pkt.

            Koło Przyjaciół Dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 18 w Legnicy – 6 pkt.

V         Koło Przyjaciół Dzieci przy Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” w Legnicy – 5 pkt.

            Koło Przyjaciół Dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 14 w Legnicy – 5 pkt.

            Koło Przyjaciół Dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 16 w Legnicy – 5 pkt.

II Szkoły Podstawowe i Gimnazja Legnica

I          Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy– 36 pkt.

II        Koło Przyjaciół Dzieci przy Oddziałach Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy– 28 pkt.

III       Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy– 27 pkt.

IV       Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy– 25 pkt.

V         Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 6 Im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy– 19 pkt.

VI       Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy– 16 pkt.

III Szkoły Ponadgimnazjalne

I          Koło przy Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy– 27 pkt.

II        Koło przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy– 26 pkt.

III       Koło przy Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy– 25 pkt.

IV       Koło przy Zespole Szkół Elektryczno–Mechanicznych w Legnicy– 24 pkt.

V         Koło przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy– 23 pkt.

VI       Koło przy II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy– 22 pkt.

IV Inne placówki           

I          Koło Przyjaciół Dzieci przy Państwowa Wyższa Szkole Zawodowa im. Witelona w Legnicy– 26 pkt.

            Koło Przyjaciół Dzieci przy Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy– 26 pkt.

II        Koło Przyjaciół Dzieci przy Ośrodku „Kibice Razem” Miedź Legnica– 25 pkt.

III       Koło Przyjaciół Dzieci przy Kole Przyjaciół Dzieci przy MOPS w Legnicy– 15 pkt.

            Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy– 15 pkt.

IV       Koło Przyjaciół Dzieci przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy– 12 pkt.

V         Koło Przyjaciół Dzieci przy Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy– 10 pkt.