ZIMOWISKO 2019 – ZAPISZ DZIECKO

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje dwa zimowiska dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat w Kudowie Zdroju oraz Karpaczu.

Aby zapisać dziecko na zimowisko należy zadzwonić pod numer: 76 724 51 09, lub wysłać e‑mail: tpd.legnica@wp.pl z prośbą o zarezerwowanie miejsca, podać turnus jaki Państwa interesuje, pełne dane dziecka, dowód wpłaty zaliczki oraz numer telefonu kontaktowego. Po karty kwalifikacyjne na zimowisko należy się zgłosić do naszej siedziby—Al. Orła Białego 2 w Legnicy.
I ZIMOWISKO – 8 -dniowe od 26 stycznia do 2 lutego 2019r. w Kudowie Zdrój – HOTEL Uzdrowiskowy St. George dla dzieci w wieku 8-15 lat – koszt zimowiska 750 złII ZIMOWISKO— 10 – dniowe od 28 stycznia do 06 lutego 2019r. w Karpaczu – Dom Wczasowy „Morion” dla dzieci w wieku 8-15 lat – koszt zimowiska 350 zł*
Zimowisko w Karpaczu przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS

Po karty kwalifikacyjne należy się zgłosić do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy, Aleja Orła Białego 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Dziecko zostanie zakwalifikowane po wpłacie do 10 dni od pobrania karty przez rodziców 200 zł zaliczki.  Zaliczkę na zimowisko w wysokości 200 zł należy wpłacać w terminie do 10 dni od pobrania karty na konto:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy
Santander Bank Polska S.A.
83 1090 2066 0000 0001 1972 8118
TYTUŁ PRZELEWU: Nazwisko i imię dziecka, turnus, miejscowość zimowiska
Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej do 10 stycznia 2019 roku.Ze względu na wysoki standard obiektów prosimy kwalifikować uczestników, którzy nie sprawiają problemów wychowawczych i potrafiących przestrzegać regulaminy wypoczynku.
Dzieci wywodzące się z rodzin posiadających kartę dużej rodziny z Legnicy mogą liczyć na 10 % zniżki.

Termin ostatecznego zwrotu kart kwalifikacyjnych i wpłat za zimowisko mija 10 stycznia 2019 r.

plakat_zimowisko2019

ZOBACZ PRZYGOTOWANĄ OFERTĘ 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH