ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ I STROIK – ZOBACZ PROTOKÓŁ