LEGNICKI JUBILEUSZOWY KONCERT NA 100-LECIE TPD W POLSCE

Legnicki Oddział Okręgowy TPD zorganizował w dniu 15 listopada 2019 r. Wielka Galę z okazji 100-lecia TPD, jednocześnie inaugurującą obchody 75-lecia TPD na Dolnym Śląsku. Wzięło w niej udział 400 osób – działaczy, wolontariuszy i przyjaciół TPD.

Podczas gali zaprezentowano widowisko artystyczne „100 lat z dziećmi i dla dzieci”, wystąpili także soliści i zespoły artystyczne.

Kilkudziesięciu działaczy i przyjaciół otrzymało odznaczenia i medale pamiątkowe, które wręczali obecni na wydarzeniu prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – wiceprezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie i członek ZG TPD – Zygmunt Nowaczyk.

Swoja obecnością wydarzenie zaszczycili posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty oraz prezydenci, burmistrzowie i wójtowie subregionu legnickiego, działacze TPD, wolontariusze i przyjaciele naszego stowarzyszenia.

Listy gratulacyjne z okazji 100-lecia przesłali m.in. Marszałek Sejmu RP – Elżbieta Witek, Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Kubów – sekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Biskup Stefan Regmunt.

Na gali był obecny zaprzyjaźnieni z Legnicą: Henryk Zabrocki – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie i Izabela Król – koordynator ogólnopolskiej akcji „Gwiazdor”. H. Zabrocki wręczył Izabeli Król i Kazimierzowi Pleśniakowi statuetki i certyfikaty „Anioły są wśród nas”.

Wydarzenie było doskonałą promocją TPD w Legnicy. Zabierający głos z uznaniem wyrażali o przeniesieniu siedziby Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD do Legnicy.

ZOBACZ ZDJĘCIA