KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI – AKTUALNA PUNKTACJA

Punktacja OM IX-XII 2019, rok szk. 2019-2020

Punktacja OO IX-XII 2019, rok szk. 2019-2020-plac.specj.

Punktacja OO IX-XII 2019, rok szk. 2019-2020-środ.miejskie

Punktacja OO IX-XII 2019, rok szk. 2019-2020-środ.wiejskie