PREZES KAZIMIERZ PLEŚNIAK WSPOMINA ŚW. JANA PAWŁA II