JAN PAWEŁ II – POLAK, EUROPEJCZYK – PAPIEŻ PIELGRZYM. ROZWIĄZANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO