KOLONIE LETNIE 2020 – PROJEKT REGULAMINU I WYTYCZNE