ZEBRANIE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW KOLONII 2020