LETNI WYPOCZYNEK Z DOFINANSOWANIEM FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Kolonia Letnia TPD 2020 02.07.2020 r. – 11.07.2020 r. organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy dla dzieci i młodzieży, urodzonych od dnia 1 stycznia 2004 roku, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w OWK Andromeda, ul. Myśliwska 43,45, 72-500 Międzyzdroje.

Kolonia Letnia TPD 2020 14.08.2020 – 24.08.2020 organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy dla dzieci i młodzieży, urodzonych od dnia 1 stycznia 2004 roku, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hotelu Uzdrowiskowym St. George ul. Kościuszki 180, 57-350 Kudowa Zdrój.

„Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2020 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika”

fundusz_skladkowy