LETNI WYPOCZYNEK Z DOFINANSOWANIEM FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW