PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ LEGNICKIEJ PWSZ Z TPD

W salach Centrum Konferencyjno-Widowiskowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 20 sierpnia odbyło się uroczyste podsumowanie posiedzenie senatu uczelni z okazji podsumowania kadencji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab. dr. h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego. Za kadencji tych władz znacząco rozwinęła się współpraca między Uczelnią a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Wyjątkowa otwartość i życzliwość zaowocowała wieloma efektami, które promowały PWSZ jak i nasze oddziały TPD, a Studenckie Koło Przyjaciół Dzieci było wizytówką naszego Oddziału na szczeblu krajowym. Kazimierz Pleśniak podczas uroczystości wręczył Rektorowi medal dr Henryka Jordana, najwyższe odznaczenie TPD. Podziękowano także prorektor dr Helenie Babiuch, która weszła w skład Rady Programowej Zarządu Głównego TPD oraz prorektorowi prof. Jerzemu Pietkiewiczowi, a także pierwszemu rektorowi prof. Stanisławowi Dąbrowskiemu. Władze PWSZ umożliwiły organizację konferencji popularno-naukowych, regionalnych i krajowych, troszcząc się o aktywną działalność studenckiego koła Przyjaciół Dzieci. Dzięki tej współpracy TPD otrzymało ogromną pomoc w sferze wydawniczej naszych czasopism i artykułów w publikacjach PWSZ.

Jednocześnie Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy składa serdeczne gratulacje objęcia funkcji Rektora na nową kadencję panu dr hab. Andrzejowi Panasiukowi. Liczymy na dalszą owocną współpracę i jej kontynuację z naszym stowarzyszeniem pożytku publicznego, czego wynikiem było podpisane kilkanaście lat temu porozumienie między naszymi instytucjami.

podsumowanie_kadencji_pwsz01 podsumowanie_kadencji_pwsz02