TO JUŻ 75-LAT TPD NA DOLNYM ŚLĄSKU. DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ MA SWÓJ SZTANDAR

W Centrum Widowiskowo-Konferencyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyły się główne obchody z okazji 75-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

W uroczystości wzięło udział około 150 działaczy TPD z czterech okręgów w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu i Legnicy oraz liczni gości: pani Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Ewa Szymańska – Poseł na Sejm RP; Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty; prof. Leszek Stadniczenko – wiceprezes Zarządu Głównego TPD; członkowie Prezydium ZG TPD Józef Bogdaszewski oraz Zygmunt Nowaczyk; Jolanta Szklarska – sekretarz generalna ZG TPD, Henryk Zabrocki – prezes Z/OO TPD w Koszalinie, przedstawiciele samorządów lokalnych z prezydentem Tadeuszem Krzakowskim i starostą Adamem Babuśką, liczni przyjaciele, przedstawiciele instytucji i zakładów pracy, współpracujących z TPD oraz zaprzyjaźnione media lokalne.

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD z siedzibą w Legnicy Kazimierz Pleśniak przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii TPD na Dolnym Śląsku. Obecnie Dolnośląski Oddział Regionalny, w skład którego wchodzą okręgi z Legnicy, Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry liczy ponad 5200 członków zrzeszonych w 230 kołach Przyjaciół Dzieci, z czego najwięcej funkcjonuje w Legnicy – 148 kół skupiających 3200 członków.

TPD na Dolnym Śląsku prowadzi 15 placówek wsparcia dziennego, trzy warsztaty terapii zajęciowej, dwa schroniska młodzieżowe i dwa ośrodki wypoczynkowe. Jest największym organizatorem wypoczynku w kraju.

Za wieloletnie osiągnięcia Dolnośląski Oddział Regionalny otrzymał Sztandar Organizacyjny, nadany przez trzy-osobowy komitet: Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka oraz Wiceprezesa ZG TPD prof. Leszka Stadniczenkę. Marszałek Przybylski , który objął obchody 75-lecia TPD honorowym patronatem, wręczył Sztandar na ręce prezesa DOR TPD Kazimierza Pleśniaka, w towarzystwie prezesów zarządów okręgowych – p. Urszuli Polowy, Bożeny Kleniewskiej oraz Dariusza Kunaszki.

Sztandar został poświęcony przez dyrektora Wydziału Katechetycznego i Moderatora Legnickiej Kurii Biskupiej, dr Jarosława Kowalczyka.

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, DOR TPD został wyróżniony zbiorową złotą odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Dekoracji dokonał marszałek przypinając odznakę na Sztandar. Niezwykle ciepło o zasługach Dolnośląskiego Oddziału TPD wypowiedziała się sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, która przekazała także garść upominków dla dzieci.

Uroczystość uświetnili członkowie Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej przy LCK pod batutą pana Piotra Budzianowskiego, poczty sztandarowe ze sztandarem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz poczty składające się z Młodzieżowych Wolontariuszy z kół Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Budowlanych oraz Zespole Szkół Samochodowych. Zaprezentowano także występy artystyczne dzieci z koła Przyjaciół Dzieci „Patrz Sercem” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lubinie oraz nagrany wcześniej montaż słowno-muzyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy.

Na ręce prezesa Pleśniaka przekazano także życzenia i listy gratulacyjne od m.in.:
– prezesa ZG TPD Wiesława Kołaka,
– dyrektora i pracowników Centrum Edukacji i Rehabilitacji TPD Helenów – Zbigniewa Drzewieckiego
– Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego
– Biskupa Świdnickiego – dr Marka Mendyka
– Biskupa Seniora Stefana Cichego
– Sekretarza Stanu, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa
– poseł na Sejm RP Zofii Czernow
– posła do Parlamentu Europejskiego Anny Zalewskiej

W przededniu głównych obchodów, w siedzibie biura oddziału TPD w Legnicy, otwarto Salę Tradycji i Pamięci TPD w Legnicy. To miejsce ukazuje dorobek organizacji na przestrzeni lat, zawiera wiele cennych pamiątek i dokumentów.

Ta podniosła uroczystość przyczyniła się do promocji TPD i upowszechnienia idei Stowarzyszenia w społeczeństwie. Jak zaznacza prezes Kazimierz Pleśniak: „nadany Sztandar to symbol jedności, wierności propagowanym ideom. Wierzę, że znak nowego sztandaru będzie widzialnym symbolem tych wszystkich uśmiechów, które dzięki TPD przez 75 lat gościły na twarzach naszych podopiecznych.

Wydarzenie było transmitowane w Internecie na oficjalnym profilu legnickiego TPD na Facebooku. Retransmisję można obejrzeć tutaj.

Zdjęcia można obejrzeć na stronach internetowych mediów legnickich, którym Zarząd składa ogromne podziękowania za obecność:
Portal lca.pl
e-legnickie.pl
legnica.naszemiasto.pl