DLA PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ – PREZENTUJEMY PUNKTACJĘ W KONKURSIE NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO

Przedstawiamy skumulowaną punktację (stan na początek stycznia) – tylko czołowe miejsca, o zaliczeniu punktów można dowiedzieć się telefonicznie 76 724 51 09 lub e-mailowo.
W listopadzie i grudniu 2020 r. punktowaliśmy:
– udział w konkursach internetowych TPD dla dzieci i młodzieży;
– udział w konkursie „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” oraz konkurs na „Najpiękniejszą Szopkę i Stroik Bożonarodzeniowy”;
– udział w Akcji „Uśmiech pod Choinkę 2020” i w Akcji Gwiazdor 2020;
– Dzień Wolontariusza;
– inicjatywy własne;
– wolontariat;
– realizację składek członkowskich, darowizny.

ODDZIAŁ MIEJSKI | ODDZIAŁ OKRĘGOWY